Deze website wordt beheerd door MAES – Graphic Design met zetel te Kapelstraat 309, 9140 Steendorp. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan je terecht op het e-mailadres info@maes-graphicdesign.be.

Waarom deze privacyverklaring?

MAES – Graphic Design hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Ik gebruik jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil MAES – Graphic Design je wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op jouw rechten. Door gebruik te maken van mijn website verleen je expliciet jouw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door MAES – Graphic Design.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van MAES – Graphic Design.

Wie verwerkt mijn persoonsgegevens?

De website http://www.maes-graphicdesign.be is een initiatief van:

MAES – Graphic Design
Kapelstraat 309
9140 Steendorp
België

Btw-nummer: BE 0762.469.785

E-mail: info@maes-graphicdesign.be

Telefoon: 0473 45 41 44

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

MAES – Graphic Design verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

  • Identificatiegegevens
  • Gegevens omtrent beroep en betrekking

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

MAES – Graphic Design verzamelt persoonsgegevens om je een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van de website en de online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

  • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor jou, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
  • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten, persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
  • Marketing doeleinden.

Bij een bezoek aan de website van MAES – Graphic Design worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van mijn website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, pagina’s die werden bezocht. Wanneer je mijn website bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden, zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan MAES – Graphic Design en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt MAES – Graphic Design zich het recht om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen MAES – Graphic Design. Je persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan verbonden derde partijen.